Äventyrarna 12-15 år

Äventyrarscouting är spännande friluftsliv i patrullen. Möten med sig själv och andra och reflektion över det leder till en ökad medvetenhet och respekt.
Medvetenhet
Patrullen
Respekt
Möten
Friluftsliv
“...”
"NNNN", x år

Våra möten

Tid

Onsdagar, 19:00-21:00
om inte annat meddelas

Plats

Scoutstugan
vanligen

Klädsel

Oöm klädsel
vi är oftast utomhus

Äventyrarna i Dalby kallas även Pionjärerna. Äventyrare är du när du är 12-15 år. Här passar alla in. Vi gillar friluftsliv och andra äventyr. Här lär vi oss att göra saker tillsammans men även att klara av nya saker.

Äventyrarscouten går vanligtvis i årskurs 6, 7 eller 8 i skolan. I den här åldern är gruppen oerhört viktig och i patrullgemenskapen testar scouterna olika roller, möter svårigheter och övervinner hinder tillsammans. Ungdomarna kan nu i mycket större utsträckning föreställa sig abstrakta problem och lösa problem genom att väga flera olika alternativ mot varandra.

I Scouterna utmanas äventyrarna i patrullen till nya möten och friluftsliv i allt större sammanhang. Tillsammans reflekterar de över sin och andras insats. Det symboliska ramverket skapar en känsla och en gemenskap.

Äventyrarna bestämmer mycket själva och delar egna upplevelser med sina patrullkompisar samtidigt som ledaren ofta är närvarande och delar många upplevelser. Äventyrarna funderar på framtiden och i Scouterna får de stöd genom att se saker ur olika perspektiv, ta ställning och engagera sig i samhällsfrågor. Många äventyrare får uppleva häftiga scoutaktiviteter i nationell och internationell miljö.

Image

Ledare

Image

Förnamn Efternamn

Avdelningledare
Image

Förnamn Efternamn

Ledare
Image

Förnamn Efternamn

Ledare