Familjescouting 0-5 år

Familjescouting kan i korthet beskrivas som en verksamhet där barn och vuxen tillsammans får möta både utmaningar, aktiviteter och nya personer i en verksamhet som kännetecknas av glädje och där lekfullheten och upplevelsen får stå i centrum.
Tillsammans

Minst ett barn och minst en vuxen deltar som aktiva familjescouter i verksamheten

Uppleva

Prova på och få en försmak av vad scouting har att erbjuda

Mötas

Den yngre och den äldre deltagaren utvecklas på tillsammans, men får också möta andra deltagare och andra perspektiv, erfarenheter och upplevelser

Glädje

Familjescouting är kravlöst och enkelt för deltagarna som känner glädje i den verksamhet som vi skapar tillsammans

Lekfullt

Familjescouting är roligt och väcker leklust hos både de yngre och de äldre deltagarna genom scoutaktiviteter

“Jag får nya kompisar och det är kul!”
"Saga", 5 år

Våra möten

Tid

Söndagar var tredje vecka, 10:00-12:00
om inte annat meddelas

Plats

Scoutstugan
vanligen

Klädsel

Oöm klädsel
vi är oftast utomhus

Barn och vuxna tillsammans

Barn och vuxen deltar tillsammans i verksamheten och aktiviteterna som de får vara med på passar både stor och liten. Den som deltar tillsammans med barnet kan vara en förälder, en mor- eller farförälder, släkting, vän till familjen eller en annan person som barnet känner sig tryggt med och har i sin närhet på något sätt. Det kan också vara så att det är fler barn per vuxen eller flera vuxna per barn som väljer att delta tillsammans. Äldre syskon är välkomna att delta men fokus läggs på att anpassa verksamheten så att den passar för barn under åtta år som deltar tillsammans med vuxen.

Den vuxna deltagaren är alltid den som har ansvaret för det medföljande barnet. De vuxna hjälper till att skapa trygghet och säkerhet för de yngre scouterna. Vuxenresurserna i gruppen är en viktig tillgång och ger möjlighet att göra lite mer avancerade aktiviteter då vuxen och barn kan hjälpas åt.

I Familjescouting är det relationen mellan barnet och den vuxne som ska få utvecklas. Detta är lika viktigt för alla deltagare, oavsett vilken bakgrund eller vilka förutsättningar de har. Därför anpassar vi verksamheten efter de förutsättningar och behov som deltagarna har.

Image

App för familjescouting

Tillsammans med björnarna Parum och Magna kan ni åka ut på äventyr i den digitala världen. Ni kan läsa deras sagor på både svenska och engelska och hitta fakta om Scouterna. I en liten sagovärld går det att spela olika små spel om till exempel första hjälpen, skräpplockning och matlagning. Appen heter Familjescouting och finns i Google Play samt i App Store.
Image

Ledare

Image

Förnamn Efternamn

Avdelningledare
Image

Förnamn Efternamn

Ledare
Image

Förnamn Efternamn

Ledare